Luni, 08 February 2016 11:53

La luptă! (cu aliați puternici)

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În cadrul unui demers mai puțin obișnuit, o autoritate publică centrală, Ministerul Culturii, prin intermediul Unității de Management a Proiectului (UMP), anunță http://www.umpcultura.ro/noutati_doc_517_anun-privind-selecia-de-parteneri-eligibili-in-vederea-depunerii-de-proiecte-finantate-prin-programul-operational-regional-2014-2020_pg_0.htm intenția de implicare directă în posibile proiecte care să fie implementate în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.În lipsa unor informații suplimentare (la data scrierii acestui articol) despre conținutul sprijinului UMP, putem bănui că sunt posibile două căi de acțiune. Una ar putea însemna implicarea MC-UMP ca partener, care să preia o parte din efortul financiar (cofinanțare). O alta ar putea însemna participare directă la elaborarea unor documente esențiale pentru o cerere de finanțare (DALI, documentația pentru obținerea autorizație de intervenție asupra monumentului istorice etc.). Indiferent de modalitățile concrete de implicare a MC-UMP, cei interesați să colaboreze cu autoritatea publică centrală ar trebui să țină seama de câteva detalii.


1.Finanțarea europeană minimă nu poate fi mai mică de 1 milion de euro, în timp ce valoarea totală a investiției nu poate depăși 5 milioane de euro. Este posibil ca aceste plafoane să fie modificate, în plus sau în minus. Totuși, cei care intenționează să implementeze proiecte în domeniul patrimoniului natural și cultural ar trebui să aibă în vedere următoarele:

a)prioritatea 5.1. din POR nu vizează doar patrimoniul cultural. Aceasta înseamnă că, între concurenți, vor fi și organizații interesate doar de patrimoniul natural (parcuri și rezervații naturale). O posibilă soluție câștigătoare este, de exemplu, înțelegerea și abordarea unui monument istoric ca parte a unui peisaj cultural. Contextualizarea mai largă a patrimoniului cultural ar putea oferi un punctaj mai mare.

b)este OBLIGATORIE înțelegerea diferențelor dintre diferitele concepte folosite în bugetarea unui proiect. De exemplu, o investiție totală de 3 milioane de euro pentru realizarea unui muzeu într-o clădire monument istoric poate înseamna doar 500.000 euro valoare eligibilă. Diferența dintre sume rezultă din diferența dintre diferitele cheltuieli realizate. Lucrările de restaurare ale monumentului istoric sunt eligibile în totalitate. Lucrările și achizițiile pentru amenajarea muzeului sunt cheltuieli eligibile într-un procent foarte redus [voi aborda acest subiect într-un articol separat]. Chiar dacă pare nefiresc, aceasta este o regulă stabilită de finanțator și trebuie respectată (a se vedea răspunsurile formulate în cadrul procesului de consultare asupra Ghidului Solicitantului)

c)solicitantul de finanțare trebuie să aibă o foarte bună sănătate financiară. Prezentarea unui document care demonstrează că solicitantul are o anumită sumă de bani în cont sau că o bancă îi asigură confortul financiar nu este suficientă. Chiar și dacă o bancă acoperă cheltuielile, aceasta nu înseamnă că solicitantul a scăpat de probleme. Banii de la bancă trebuie dați înapoi în timp ce finanțatorul demonstrează că o cheltuială a fost efectuată fără respectarea legislației în domeniu. Într-o astfel de situație, nici chiar sprijinul MC-UMP nu este suficient pentru evitarea falimentului.


2.Sprijinul MC-UMP nu înlocuiește integrarea intervenției asupra unui monument în comunitate. UMP oferă o șansă suplimentară, dar nu convinge comunitatea să integreze un monument istoric. Noua abordare a UE subliniază că orice investiție trebuie să aibă o integrare strategică la nivel comunitar. Există instrumente de verificare a falsului în declarații, de identificare a nevoilor identificate în birou, de utopii care fac dintr-un conac boieresc un palat princiar. Este obligatoriu ca cei care doresc sprijinul UMP să aibă proiecte bazate pe nevoi reale, integrate și pornite în și din comunitate, să țintească obiective realiste și să aibă capacitatea de o oferi rezultate de bun-simț (decât 10.000 de vizitatori imaginari și ipotetici, este mai bine cu 1800 de vizitatori reali, care consumă și alte oferte din comunitate)


3.UMP (sper să) nu sprijină simple idei. UMP dorește să fie partenerul unor organizații care înțeleg, știu și pot demonstra ce doresc să obțină printr-un proiect finanțat din bani europeni. Cei interesați ar trebui să ofere sinteze de proiect cu proiecții de rezultat foarte concrete, cuantificate cantitativ și calitativ. Dacă o organizație dorește să îmbunătățească viața comunității trebuie să explice cum să facă asta, printr-un număr de mici afaceri în industria suvenirului, prin numărul de oameni care revin din migrația economică și se implică în afaceri de cazare sau alimentație specifică locului sau prin numărul de paturi ocupate în capacitățile de primire turistică din zona în care se află patrimoniul cultural (și natural) vizat de solicitant.


4.Limitele bugetare impuse de POR s-ar putea să fie dublate de limite ale UMP. Este puțin probabil ca MC (prin UMP) să dispună de prea multe zeci de milioane de euro. Nu pot estima care poate fi dimensiunea efortului financiar care poate fi făcut de MC-UMP, dar pot afirma că acest efort va fi interesant, fără a fi, cu adevărat semnificativ. Cei care doresc să obțină sprijinul UMP ar trebui să întocmească previziuni bugetare „cinstite”. Desigur, experții atestați/autorizați din domeniul monumentelor istorice acționează într-un manieră monopolistă sau aproape de acest model economic. Acești experți sunt puțini și și-au „împărțit” piața restaurării pe criterii geografice. Aceasta este o realitate aflată la limita încălcării legii, care ridică foarte mult costurile unei intervenții asupra unui monument istoric. Totuși, solicitanții de finanțări pot optimiza cheltuielile printr-o mai bună distribuire a cheltuielilor eligibile. Analizele de piață reale, cererile de oferte lipsite de echivoc și deschise oricui, realizarea de analize ale intervențiilor, toate acestea pot oferi soluții pentru bugete SMART, care să se bucure de interesul MC-UMP


În încheiere subliniez importanța deosebită a inițiativei UMP de a implica în scrierea și implementarea de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional. Ar mai fi necesare unele informații suplimentare despre intențiile și posibilitățile reale ale MC-UMP, dar, cel puțin în această fază, pot spune că intenția MC-UMP este un important semnal în favoarea patrimoniului cultural. Inițierea demersurilor pentru înscrierea arealului Roșia Montată în patrimoniul UNESCO este un argument suplimentar în favoarea acceptării ofertei formulate de MC-UMP. Acum este rândul potențialilor interesați să dezvolte proiecte serioase și credibile.

Citit 3185 ori Ultima modificare Luni, 08 February 2016 16:53
Pîrvu Ionică

Pîrvu este de formație jurist, cu un doctorat în filologie. A lucrat pentru companii, instituții și autorități publice guvernamentale. Are o experiență de 15 ani în managementul de proiect. A participat la elaborarea a două strategii naționale și a consiliat dezvoltarea mai multor organizații. A fost expert evaluator pentru programul Cultura 2000 și este evaluator pentru două programe de finanțare europene. Pîrvu a livrat peste 3500 de ore de training în domenii cum sunt dreptul și legislația, managementul, comunicarea și tehnologia informației, în România, Italia, Turcia și Lituania.

Când face altceva, fotografiază, scrie diferite literaturi, se simte foarte bine cu cortul, pe munți sau la malul mării.

Login pentru a posta comentarii