GTranslate

Atelier adresat persoanelor interesate de dezvoltarea şi derularea de proiecte în parteneriat, finanţate din fonduri nerambursabile.

De ce să participaţi la acest atelier

Unde-s mulţi puterea creşte? Sau dimpotrivă? Realizarea de proiecte în parteneriat a devenit o practică tot mai familiară organizaţiilor publice şi private din România, ca un răspuns la nevoile complexe pe care proiectele se străduiesc să le rezolve, dar şi ca urmare a participării în cadrul unor programe de finanţare în care parteneriatul este o condiţie explicită sau implicită a acordării finanţării nerambursabile. Percepţia lucrului în parteneriat oscilează între a-l considera drept o valoare adăugată în cadrul proiectului şi o neplăcere impusă de către finanţator. Uneori lucrul în parteneriat lasă un gust amar celor implicaţi. De multe ori modul în care funcţionează parteneriatul decide soarta proiectului. Asta deoarece stabilirea de parteneriate între organizaţii şi realizarea de proiecte în parteneriat necesită competenţe specifice la nivel de organizaţie şi de individ şi moduri de lucru distincte de cele curente ale organizaţiei. Atelierul urmăreşte să prezinte principii şi modalităţi de realizare a unor parteneriate funcţionale, care să conducă la proiecte de succes şi se bazează pe exemple de bune practici din cadrul proiectelor de cooperare europeană.

Subiecte abordate pe parcursul atelierului:

nevoia de lucru în parteneriat;

criterii de alegere a partenerilor;

definirea rolurilor şi responsabilităţilor în cadrul parteneriatului;

proceduri şi instrumente de lucru în cadrul parteneriatelor din proiecte;

comunicarea cu şi între parteneri;

parteneriate naţionale, parteneriate, transnaţionale;

bune practici în parteneriatele transnaţionale.

Durată: 3 ore

Taxă de participare: gratuit

Atelier susţinut de către: Adina Dragu, expert accesare fonduri structurale şi de coeziune, manager de proiect şi formator

gdpr