GTranslate

Consultanță în accesarea finanțărilor nerambursabile

Serviciile de consultanță în accesarea finanțărilor nerambursabile includ analiza nevoilor de finanțare ale clientului - organizațiilor publice și private, profit și non-profit, identificarea surselor de finanțare compatibile cu aceste nevoi, estimarea costurilor legate de accesarea surselor de finanțare, simularea cash flowului pentru implementarea proiectului finanțat din fonduri nerambursabile, consilierea clientului în alegerea sursei de finanțare, elaborarea propunerii de proiect și a documentației aferente, depunerea dosarului cu solicitarea de finanțare.

Consultanță în managementul proiectelor

Serviciile de consultanță ale SINAPTICA vă oferă un management profesionist al proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și premisele unei implementări reușite. Experții Sinaptica au lucrat în proiecte finanțate din fondurile europene și alte tipuri de fonduri, atât în cadrul programelor derulate de autoritățile române, cât și în cadrul programelor de cooperare europeană. Instrumentele folosite de SINAPTICA se bazează pe o cunoaștere profundă a metodologiei de management a ciclului de proiect și asigură eficiența și eficacitatea în privința managementului, monitorizării și raportării în cadrul proiectelor.

Dezvoltarea strategiilor de dezvoltare locală

Pentru perioada 2014-2020 autoritățile publice locale se numără printre principalii beneficiari ai fondurilor europene, disponibile prin programele operaționale (fonduri structurale). Una dintre cerințele principale pentru accesarea acestor fonduri este îndeplinirea condiționalităților ex-ante. Foarte pe scurt, aceste condiționalități înseamnă existența unor strategii locale prin care să se demonstreze atât nevoia de finanțare, cât și legătura dintre nevoi și modalitățile propuse pentru satisfacere. Realizarea strategiilor de dezvoltare locală poate fi făcută cu personalul propriu al autorităților publice locale, oferind avantajul unui cost redus. Pe de altă parte, consultanța externă oferă beneficiul fără egal al obiectivității.

gdpr