Vineri, 12 February 2016 09:08

Sprijin pentru formarea profesională a angajaţilor, a managerilor şi a întreprinzătorilor

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
IMM-urile vor mai putea beneficia în exerciţiul financiar 2014-2020 şi de o alte forme de sprijin, altele decât cele acordate pentru investiţii şi cele acordate indirect prin intermediul structurilor de sprijin pentru IMM-uri. Crearea de noi locuri de muncă şi formarea profesională a angajaţilor, a managerilor şi a întreprinzătorilor vor fi finanţate distinct prin intermediul câtorva linii de finanţare.

În cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU 2014-2020), Axa 1 – Iniţiativa locuri de muncă pentru tineri şi Axa 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETS vor acorda sprijin angajatorilor pentru crearea de noi locuri de muncă pentru tineri şomeri cu vârstele între 16 şi 24 de ani. Luate împreună, cele două axe acoperă întregul teritoriu al României. Axa 3 – Locuri de muncă pentru toţi va acorda IMM-urilor cu activitate în domeniile de specializare inteligentă identificate conform SNCDI sau în sectoarele economice cu potenţial competitiv, identificate potrivit SNC, sau cele care intenţionează să-şi adapteze activitatea la aceste sectoare/domenii, finanţări nerambursabile pentru măsuri adresate angajaţilor şi managerilor/întreprinzătorilor. Aceste măsuri vor putea fi de tipul: formare profesională şi evaluare de competenţe care conduce la certificare pentru angajaţi, formare profesională/coaching pentru manageri/întreprinzători, măsuri pentru angajaţii care urmează să fie disponibilizaţi, îmbunătăţirea activităţii de management al resurselor umane în companii, introducerea de modele inovatoare de organizare a muncii şi a formelor flexibile de ocupare.

 
PNDR 2014 - 2020 - Sub-măsura 1.1: Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe oferă sprijin angajaților din domeniul agricol și agro-alimentar pentru formarea profesională de scurtă durată în domeniile agricol și agro-alimentar.
 
POC 2014 - 2020 va susţine măsurile de dezvoltare a resurselor umane din cadrul întreprinderilor cu activitate în domeniul cercetării şi dezvoltării prin Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor. Două sunt măsurile de interes în această privinţă: Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD şi Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe.
În cadrul acţiunii 1.1.4 întreprinderile cu activitate CD care doresc să deruleze proiecte de cercetare fundamentală, industrială sau de dezvoltare experimentală pot face acest lucru beneficiind de personal cu înaltă calificare din străinătate. Proiectele vor fi conduse de către specialistul din străinătate, care va fi angajat ca cercetător ştiinţific pe o perioada egală cel puţin cu durata proiectului, în instituţia gazdă. Acţiunea va urmări consolidarea capacităților de CDI în vederea pregătirii pentru participarea la Orizont 2020 sau la alte programe C&I europene. Cheltuielile eligibile pentru acest tip de proiecte cuprind cheltuielile cu personalul angajat, dar şi alte tipuri de cheltuieli: achiziţia de active corporale şi necorporale, achiziţii de servicii şi altele.
Acțiunea 1.2.3 finanţează în mod indirect accesul întreprinderilor la expertiza extinsă și la facilitățile organizațiilor de cercetare. Proiectele din cadrul acestei acţiuni sunt realizate de către instituţii de învăţământ superior şi instituţii publice de CDI, iar întreprinderile pot participa în calitate de beneficiari ai activităţilor derulate în proiect. Astfel, se vor constitui parteneriate între organizațiile de cercetare și întreprinderi/grupuri de întreprinderi interesate să obțină cunoștințe pentru a-și dezvolta afacerile cerute de piață. Întreprinderile care devin partenere ale unei instituţii de CDI vor avea acces
la un portofoliu de activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic care se pot grupa în câteva categorii principale: transfer de cunoştinţe, accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale organizației de cercetare şi activități în parteneriat.
 


 

Citit 3171 ori Ultima modificare Vineri, 12 February 2016 10:49
Adina Dragu

Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, manager de proiect, evaluator de proiect şi formator. La care se adaugă drumeaţă pe cărări de munte, cititoare dependentă şi povestitoare-mi-ar-plăcea-să-fiu.

Login pentru a posta comentarii