Miercuri, 10 February 2016 13:13

Crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijin pentru IMM-uri prin intermediul fondurilor structurale 2014-2020

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Am descris pe scurt, într-un articol anterior, sursele de finanţare nerambursabilă la care vor avea acces direct IMM-urile şi cei interesaţi de înfiinţarea unei afaceri în cadrul fondurilor structurale şi de coeziune 2014-2020. Aşa cum am promis, continui prezentarea tipurilor de sprijin care vor fi oferite IMM-urilor, şi mă voi referi la structurile de susţinere a IMM-urilor - centre de transfer tehnologic, incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice, clustere de inovare.

i. Programul Operaţional Regional 2014-2020, AP1 – Promovarea transferului tehnologic

Prin intermediul acestei axe va fi finanţată crearea şi dezvoltarea, în mediul urban şi rural, de entităţi de transfer tehnologic (ITT) - centre de transfer tehnologic, incubatoare tehnologice şi de afaceri, centre de informare tehnologică, oficii de legătură cu industria, parcuri științifice și tehnologice, publice sau private, în concordanță cu principiul specializării inteligente. Tipurile de proiecte implementate în domeniul transferului tehnologic vor consta în investiții în special în servicii și crearea de baze de date, și mai puțin în infrastructuri. IMM-urile vor beneficia de serviciile entităţilor de ITT şi vor fi susţinute în procesele de realizare a transferului rezultatelor cercetării în aplicaţii comerciale inovative, prin servicii suport în vederea identificării de oportunităţi de afaceri bazate pe compatibilităţi tehnologice, cerințe comerciale sau cerințe de fabricație, precum și a găsirii partenerilor de afaceri potriviți (agenți, distribuitori, furnizori). AP1 se adresează numai regiunilor mai puţin dezvoltate.

ii. POR AP2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Crearea de incubatoare şi acceleratoare de afaceri în mediul urban şi rural va fi finanţată prin Prioritate de investiții 2.1: Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

iii. Crearea de clustere inovative va fi finanţată în cadrul POC – AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor prin acţiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD
Clusterele de inovare sunt structuri sau grupuri organizate de părți independente (care pot fi organizaţii publice sau private, non-profit sau comerciale) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor, a schimbului de cunoștințe și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster. Finanţarea publică este acordată pentru dezvoltarea capacităţii de cercetare-dezvoltare în cadrul clusterului, intensificarea activităților de inovare în cluster şi creșterea competitivităţii economice a clusterului. Finanţarea se acordă clusterului, ca entitate juridică, şi nu organizaţiilor care îl alcătuiesc. Clusterele trebuie să fie într-un domeniu de specializare inteligentă sau în domeniul sănătăţii.

iv. Dezvoltarea clusterelor este sprijinită prin POC - AP2 - Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. Pentru acţiunea 2.2.1 apelul de proiecte este deschis şi are termen de depunere finalul lunii februarie.
Aceste tipuri de proiecte se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii centrate pe domeniul TIC sau microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii/consorţiilor de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, ca potenţiali beneficiari în cadrul Acţiunii 2.2.1. Finanţarea este acrodată cu scopul să se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv în cadrul acestora, precum şi colaborarea între întreprinderile centrate pe domeniul TIC şi clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid şi facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obţinerii de produse inovatoare. Sunt finanţate proiecte care vizează (1). Sprijinirea dezvoltării a unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC; şi (2). Sprijinirea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC la nivel național sau internațional.
 
Citit 2881 ori Ultima modificare Miercuri, 10 February 2016 16:46
Adina Dragu

Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, manager de proiect, evaluator de proiect şi formator. La care se adaugă drumeaţă pe cărări de munte, cititoare dependentă şi povestitoare-mi-ar-plăcea-să-fiu.

Login pentru a posta comentarii