Am descris pe scurt, într-un articol anterior, sursele de finanţare nerambursabilă la care vor avea acces direct IMM-urile şi cei interesaţi de înfiinţarea unei afaceri în cadrul fondurilor structurale şi de coeziune 2014-2020. Aşa cum am promis, continui prezentarea tipurilor de sprijin care vor fi oferite IMM-urilor, şi mă voi referi la structurile de susţinere a IMM-urilor - centre de transfer tehnologic, incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice, clustere de inovare.
Marți, 09 February 2016 17:39

Banii mulți sunt prea puțini

Scris de

În articolul anterior am supus atenției o interesantă inițiativă a Ministerului Culturii – Unitatea de Management a Proiectului (MC-UMP). Între subiectele enunțate, s-a aflat și problematica bugetului, respectiv diferențierea între cheltuielile eligibile și cele neeligibile aferente proiectelor implementate în cadrul POR, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Luni, 08 February 2016 11:53

La luptă! (cu aliați puternici)

Scris de

În cadrul unui demers mai puțin obișnuit, o autoritate publică centrală, Ministerul Culturii, prin intermediul Unității de Management a Proiectului (UMP), anunță http://www.umpcultura.ro/noutati_doc_517_anun-privind-selecia-de-parteneri-eligibili-in-vederea-depunerii-de-proiecte-finantate-prin-programul-operational-regional-2014-2020_pg_0.htm intenția de implicare directă în posibile proiecte care să fie implementate în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Vineri, 05 February 2016 19:41

Câștigul oferit de strategii

Scris de

Programele operaționale (PO) dezvoltate pentru intervalul de programare 2014-2020 subliniază importanța strategiilor de dezvoltare pentru asigurarea succesului proiectelor care se doresc implementate în această perioadă. Strategiile sunt relevante atât în procesul de planificare, fiind documentele de bază de la care s-a pornit elaborarea PO, cât și în procesul de implementare, ca documente de referință pentru evaluarea proiectelor. Importanța strategiilor, formulată ca aici sau descrisă în manualele de management este, de multe ori, puțin înțeleasă.

Pagina 3 din 4