logo mehedinti

GTranslate

Asociația SINAPTICA – Mehedinţi

este filială cu personalitate juridică a Asociației Sinaptica din București.

 

În vederea realizării misiunii propuse filiala Asociația „Sinaptica” - Mehedinţi are următoarele obiective: 

sprijinirea valorilor umaniste și a potențialului individual ca element al valorilor comune; 

îmbunătățirea conservării, promovării și valorificării patrimoniului cultural; 

îmbunătățirea conservării, promovării și valorificării patrimoniului natural; 

facilitarea accesului publicului larg la manifestări culturale și artistice și stimularea interesului față de valorile artei și culturii; 

elaborarea, sprijinirea, promovarea și realizarea de proiecte și programe educaționale, de interes general și pentru grupuri dezavantajate ale societății; 

facilitarea accesului la educatie și formare inițială și continuă a tuturor persoanelor, inclusiv a celor aflate în situații de risc;

oferirea de alternative educaționale și formative pentru copii și tineri, în vederea stimulării și dezvoltării potențialului și resurselor personale; 

promovarea unei viziuni multilaterale și formative asupra educației și a ideii de societate bazată pe cunoaștere; 

dezvoltarea comunităților din mediul urban și rural, pe baza și maximizând utilizarea resurselor naturale și antropice ale acestora; 

facilitarea dezvoltării și implementării de politici și strategii vizând dezvoltarea durabilă a comunităților; 

creșterea gradului de utilizare a tuturor tipurilor de resurse, în beneficiul comunităților umane, cu respectarea dreptului generațiilor viitoare la un mediu curat și durabil; 

creșterea gradului de toleranță și respect reciproc între comunitățile majoritare și cele minoritare.

 

gdpr