Proiecte 2017

CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
PROGRAMUL DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL JUDEŢEAN A PROGRAMELOR,
PROIECTELOR ŞI ACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL CULTURĂ, ANUL 2017

 

Istorie, artă și război - IAR

 

Activitățile proiectului se implementează în perioada iunie-noiembrie 2017 în microregiunea Valea Ruscovei și Valea Vişeului, teritorii aparţinând zonei etnografice a Maramureşului Istoric.

Scopul proiectului este cunoaşterea de către tineri a istorie, a legăturii dintre istorie și viața oamenilor și a legăturilor dintre istorie și expresiile artistice.

Prin acest proiect se dorește conectarea tinerilor cu istoria locurilor în care s-au născut și trăiesc. Pentru facilitarea interacțiunii dintre tineri și istorie, proiectul are o componentă educațional-artistică. 

Obiectivul general al proiectului este crearea premiselor pentru transmiterea către generațiile viitoare a informațiilor istorice despre Primul Război Mondial și despre circumstanțele care au condus la formarea României Mari.

Pentru ca tinerii să poată aprecia și înțelege valoarea și semnificația istoriei țării în care trăiesc, acest proiect oferă un model de acțiune care presupune realizarea legăturii dintre oameni și locuri și transpunerea acestei legături în expresie artistică.

Citește mai departe...
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
PROGRAMUL DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL JUDEŢEAN A PROGRAMELOR,
PROIECTELOR ŞI ACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL CULTURĂ, ANUL 2017

 

Tabăra de tineret “Cunoașterea culturii materiale tradiționale

 

Proiectul se desfășoară în perioada iunie-noiembrie 2017, în microregiunea Valea Ruscovei și Valea Vișeului, teritorii aparținând zonei etnografice a Maramureșului Istoric.

Scopul proiectului este cunoaşterea de către tineri şi punerea în valoare a patrimoniului cultural material din regiunea Maramureșului Istoric din România și Ucraina și, totodată, protejarea culturii comunităţilor etnice cercetate.

Obiectivul general al proiectului este crearea premiselor pentru transmiterea, nealterată, către generațiile viitoare a patrimoniului cultural material exprimat prin locuințe, construcții utilitare, inventar gospodăresc, unelte, modalități de amenajare a mediului natural (peisajul cultural).

Pentru ca tinerii să poată aprecia și înțelege valoarea și semnificație patrimoniului cultural material este necesar ca aceștia să îl cunoască prin experiență directă și să poată transmite și altora experiența lor.

Citește mai departe...