logo maramures

Cunoașterea culturii materiale tradiționale

Obiective specifice:

1. Creșterea gradului de informare al tinerilor asupra formelor de expresie a patrimoniului cultural material tradițional din Maramureșul Istoric;

2. Includerea patrimoniului cultural tradițional în obiceiurile de vizitare ale tinerilor;

3. Cunoașterea relației dintre om și mediul său din perspectiva societății tradiționale.

Proiectul este adresat următoarelor categorii de persoane:

- tinerii din comunitățile vizate;

- reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai principalelor instituţii de cultură din comunitate;

- deţinători şi/sau administratori de patrimoniu cultural.
 

Descrierea programului/proiectului:

Proiectul presupune organizarea unei tabere de vară, cu o durată de 2 săptămâni la care să participe tineri de vârsta liceului. În timpul acestei tabere, tinerii vor explora Valea Ruscovei și Valea Vișeului pentru a identifica și observa modul tradițional de locuire și de interacțiune dintre om și mediu.

Pe durata implementării, tinerii vor fi îndrumați și încurajați să folosească instrumentelor comunicației globale ca instrumente pentru informare și ca modalități de a transmite și crea în mod activ informație.

În fiecare zi a taberei, programul va fi diferit, astfel încât participanții să poată cunoaște diferite înfățișări ale mediului cultural și natural specific zonei. În timpul drumețiilor sau vizitelor în satele și cătunele din zonă, participanții vor fi încurajați să realizeze fotografii și mici clipuri video pe care să le distribuie prin rețelele de socializare. De asemenea, participanții la tabără vor distribui toate imaginile și clipurile video pe pagina de Facebook special creată pentru acest proiect. În fiecare seară, vor fi colectate impresiile participanților, care vor fi adunate într-un material comun, publicat la finalul proiectului.

Parteneri

CAMINUL CULTURAL REPEDEA

Rezultate preconizate:

a) 20 de tineri participanți la tabăra de tinere;

b) 200 de informații fotografice sau audio-video publicate de către participanții la tabără;

c) un material digital publicat în rețele de socializare.

 

gdpr